Sách
895.6 C.107.C
Cánh cửa mặt trăng /
DDC 895.6
Tác giả CN Asami Ishimochi
Nhan đề Cánh cửa mặt trăng / Asami Ishimochi; Song Tâm Quyên
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 352tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Nhật Bản
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002549
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003609-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156718
00211
004D386F86A-E52E-4BBA-805E-801DAE60F5F3
005201902251512
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|a20190225151234|bhongnhung|y20190225151206|zhongnhung
082 |a895.6|bC.107.C
100 |aAsami Ishimochi
245 |aCánh cửa mặt trăng / |cAsami Ishimochi; Song Tâm Quyên
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a352tr. ; |c21cm
651 |aNhật Bản
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002549
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003609-10
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002549 Kho Đọc tầng 2 895.6 C.107.C Sách tiếng Việt 1
2 202003609 Kho Mượn tầng 2 895.6 C.107.C Sách tiếng Việt 2
3 202003610 Kho Mượn tầng 2 895.6 C.107.C Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào