Sách
823 H.103.S
Hai số phận :
DDC 823
Tác giả CN Archer, Jeffrey
Nhan đề Hai số phận : Kane & Abel / Jeffrey Archer ; Nguyễn Việt Hải
Thông tin xuất bản H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2018
Mô tả vật lý 767tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Anh
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002556
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003580-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156725
00211
004E1A2BE1C-AD8D-4424-833A-2BE72A14D654
005201902251551
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c155000
039|y20190225155142|zhongnhung
082 |a823|bH.103.S
100 |aArcher, Jeffrey
245 |aHai số phận : |bKane & Abel / |cJeffrey Archer ; Nguyễn Việt Hải
260 |aH. : |bVăn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, |c2018
300 |a767tr. ; |c21cm
651 |aAnh
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002556
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003580-1
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002556 Kho Đọc tầng 2 823 H.103.S Sách tiếng Việt 1
2 202003580 Kho Mượn tầng 2 823 H.103.S Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:15-07-2019
3 202003581 Kho Mượn tầng 2 823 H.103.S Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:05-08-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào