Sách
305.409597 V.121.Đ
Vấn đề phụ nữ ở nước ta /
DDC 305.409597
Tác giả CN Phan Bội Châu
Nhan đề Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Phan Bội Châu; Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển chọn
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ, 2018
Mô tả vật lý 743tr. ; 21cm
Tóm tắt Tập hợp các sáng tác, tác phẩm của Phan Bội Châu phản ánh tư tưởng của ông về vấn đề phụ nữ và nữ quyền ở nước ta, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong cải cách và đấu tranh dân tộc
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Phụ nữ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002633
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003759
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156941
00211
004BCF12C27-255F-40A3-9542-0398292466A1
005201903280955
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328095537|zlethietmay
082 |a305.409597|bV.121.Đ
100 |aPhan Bội Châu
245 |aVấn đề phụ nữ ở nước ta / |cPhan Bội Châu; Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển chọn
260 |aH. : |bPhụ nữ, |c2018
300 |a743tr. ; |c21cm
520 |aTập hợp các sáng tác, tác phẩm của Phan Bội Châu phản ánh tư tưởng của ông về vấn đề phụ nữ và nữ quyền ở nước ta, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong cải cách và đấu tranh dân tộc
651 |aViệt Nam
653 |aPhụ nữ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002633
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003759
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002633 Kho Đọc tầng 2 305.409597 V.121.Đ Sách tiếng Việt 1
2 202003759 Kho Mượn tầng 2 305.409597 V.121.Đ Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào