Sách
Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam /
Nhan đề Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt biên soạn
Thông tin xuất bản H : Thời Đại, 2014
Mô tả vật lý 211tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử ngoại giao Việt Nam
Từ khóa tự do Danh nhân
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(1): 103067093
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157163
00211
004825F4984-E427-404F-A5EC-B2610AB39CF5
005201906211549
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c62.000
039|y20190621155048|zchulonghien
245 |aQuan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam / |cNhóm Trí thức Việt biên soạn
260 |aH : |bThời Đại, |c2014
300 |a211tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aLịch sử ngoại giao Việt Nam
653 |aDanh nhân
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(1): 103067093
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067093 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào