Bài trích
ĐC. 0(92)
Thành công với mô hình nuôi chim cút /
DDC ĐC. 0(92)
Tác giả CN BẢO ANH
Nhan đề Thành công với mô hình nuôi chim cút / BẢO ANH
Mô tả vật lý Tr. 1
Tóm tắt Thực hiện chủ trương về chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường) đã lựa chọn nuôi chim cút để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mạnh dạn đầu tư và sáng tạo trong sản xuất, chị Khổng Thị Phương, thôn Đông không chỉ thành công với mô hình nuôi chim cút mà còn trở thành một gương điển hình trong phát triển kinh tế hộ của địa phương. Năm 2006, chị Khổng Thị Phương khởi nghiệp với mô hình nuôi chim cút với quy mô 3.000 con, chủ yếu nuôi lấy trứng trong diện tích chuồng nuôi chỉ khoảng 80m2.Với kinh nghiệm được tích lũy, đàn chim cút của gia đình chị phát triển khá tốt, cho lượng trứng ổn định. đầu năm 2013, chị Phương quyết định tăng đàn chim cút lên 2 vạn con, trong đó, một nửa số con nuôi để lấy trứng, số còn lại nuôi bán thương phẩm; mở rộng quy mô chuồng nuôi lên 300m2 với khoảng 80 ô chuồng. Nhờ đó, doanh thu từ nuôi chim cút đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Thời gian tới, chị Phương tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi và xây dựng khu chuồng nuôi mới để hình thành quá trình sản xuất khép kín, tăng thu nhập.
Nguồn trích Vĩnh Phúc- Số: 4586 Ngày: 18/07/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157235
00222
0041A83C0BA-A4A9-4A48-9F0D-A9E072C2E28E
005201907231615
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190723161734|bbinhtv|y20190719152214|zthanhhuyen
082|aĐC. 0(92)
100 |aBẢO ANH
245 |aThành công với mô hình nuôi chim cút / |cBẢO ANH
300 |aTr. 1
520 |aThực hiện chủ trương về chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường) đã lựa chọn nuôi chim cút để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mạnh dạn đầu tư và sáng tạo trong sản xuất, chị Khổng Thị Phương, thôn Đông không chỉ thành công với mô hình nuôi chim cút mà còn trở thành một gương điển hình trong phát triển kinh tế hộ của địa phương. Năm 2006, chị Khổng Thị Phương khởi nghiệp với mô hình nuôi chim cút với quy mô 3.000 con, chủ yếu nuôi lấy trứng trong diện tích chuồng nuôi chỉ khoảng 80m2.Với kinh nghiệm được tích lũy, đàn chim cút của gia đình chị phát triển khá tốt, cho lượng trứng ổn định. đầu năm 2013, chị Phương quyết định tăng đàn chim cút lên 2 vạn con, trong đó, một nửa số con nuôi để lấy trứng, số còn lại nuôi bán thương phẩm; mở rộng quy mô chuồng nuôi lên 300m2 với khoảng 80 ô chuồng. Nhờ đó, doanh thu từ nuôi chim cút đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Thời gian tới, chị Phương tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi và xây dựng khu chuồng nuôi mới để hình thành quá trình sản xuất khép kín, tăng thu nhập.
773 |tVĩnh Phúc|i4586|d18/07/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào