Bài trích
ĐC. 24
Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 24
Tác giả CN DUY THƯỞNG
Nhan đề Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc : "Thay da đổi thịt" từ xây dựng nông thôn mới / DUY THƯỞNG
Mô tả vật lý Tr. 13
Tóm tắt Với mục tiêu xây dựng thành công nông thôn mới (NTM) sẽ thúc đẩy xã hội phát triển, nâng cao đời sống của người dân, sau hơn 8 năm triển khai xây dựng NTM, huyện Tam Đảo đã đạt được những thành tựu quan trọng, diện mạo nông thôn ngày một khang trang hơn, đời sống của Nhân dân ngày càng nâng cao, hệ thống chính trị, an ninh trật tự được giữ vững. Trao đổi với phóng viên Báo Người cao tuổi về những thành quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Hiệp, Quyền Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự lãnh đạo của thường trực Huyện ủy, quyết tâm của UBND huyện, sự đồng thuận, nhất trí của các tầng lớp Nhân dân, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, sau hơn 8 năm triển khai chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, các hoạt động du lịch dịch vụ được phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Nguồn trích Người cao tuổi- Số: 116 Ngày: 19/07/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157237
00222
004DB759788-387A-4FCC-8413-F05D5C0D0EA2
005201907231626
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190723162852|bbinhtv|y20190719154221|zthanhhuyen
082|aĐC. 24
100 |aDUY THƯỞNG
245 |aHuyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc : |b"Thay da đổi thịt" từ xây dựng nông thôn mới / |cDUY THƯỞNG
300 |aTr. 13
520 |aVới mục tiêu xây dựng thành công nông thôn mới (NTM) sẽ thúc đẩy xã hội phát triển, nâng cao đời sống của người dân, sau hơn 8 năm triển khai xây dựng NTM, huyện Tam Đảo đã đạt được những thành tựu quan trọng, diện mạo nông thôn ngày một khang trang hơn, đời sống của Nhân dân ngày càng nâng cao, hệ thống chính trị, an ninh trật tự được giữ vững. Trao đổi với phóng viên Báo Người cao tuổi về những thành quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Hiệp, Quyền Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự lãnh đạo của thường trực Huyện ủy, quyết tâm của UBND huyện, sự đồng thuận, nhất trí của các tầng lớp Nhân dân, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, sau hơn 8 năm triển khai chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, các hoạt động du lịch dịch vụ được phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
773 |tNgười cao tuổi|i116|d19/07/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào