Bài trích
ĐC. 268
Hoang tàn ở Văn Miếu sau đầu tư 300 tỷ đồng /
DDC ĐC. 268
Tác giả CN VINH HẢI - ĐÌNH VIỆT
Nhan đề Hoang tàn ở Văn Miếu sau đầu tư 300 tỷ đồng / VINH HẢI - ĐÌNH VIỆT
Mô tả vật lý Tr. 6
Tóm tắt Dự án xây dựng Văn Miếu (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được đầu tư gần 300 tỷ đồng nhưng sau 2 năm được gắn biển đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Được biết, Sở VH-TT&DL đã có báo cáo số 609 gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả thực hiện nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực 1 đối với dự án trên. Theo đó, Sở VHTT&DL đã thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng để xác định giảm trừ giá trị nghiệm thu ở các hạng mục được kiểm toán do sai khối lượng và đơn giả hơn 16,1 tỷ đồng. Hiện tại nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, quần thể Văn Miếu ngổn ngang như một công trường, cỏ mọc um tùm. Cổng chính dẫn vào khu trung tâm vẫn "cửa đóng then cài" do bên trong, một chiếc lều bạt án ngữ. Phế thải, vật liệu xây dựng ngổn ngang, nắp cống bật nắp… khắp các lối đi. Đáng chú ý, dù đã được gắn biển nhưng một số hạng mục vẫn chưa được nghiệm thu do chưa hoàn thành.
Nguồn trích - Số: 177 Ngày: 20/07/2019
Nguồn trích Nông thôn ngày nay-
000 00000ncb#a2200000ui#4500
00157239
00222
00437A0F04A-BD52-4340-ACD0-95099699BF0D
005201910231538
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191023154116|bbinhtv|c20190724151217|dbinhtv|y20190722142145|zthanhhuyen
082 |aĐC. 268
100 |aVINH HẢI - ĐÌNH VIỆT
245 |aHoang tàn ở Văn Miếu sau đầu tư 300 tỷ đồng / |cVINH HẢI - ĐÌNH VIỆT
300 |aTr. 6
520 |aDự án xây dựng Văn Miếu (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được đầu tư gần 300 tỷ đồng nhưng sau 2 năm được gắn biển đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Được biết, Sở VH-TT&DL đã có báo cáo số 609 gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả thực hiện nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực 1 đối với dự án trên. Theo đó, Sở VHTT&DL đã thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng để xác định giảm trừ giá trị nghiệm thu ở các hạng mục được kiểm toán do sai khối lượng và đơn giả hơn 16,1 tỷ đồng. Hiện tại nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, quần thể Văn Miếu ngổn ngang như một công trường, cỏ mọc um tùm. Cổng chính dẫn vào khu trung tâm vẫn "cửa đóng then cài" do bên trong, một chiếc lều bạt án ngữ. Phế thải, vật liệu xây dựng ngổn ngang, nắp cống bật nắp… khắp các lối đi. Đáng chú ý, dù đã được gắn biển nhưng một số hạng mục vẫn chưa được nghiệm thu do chưa hoàn thành.
773 |i177|d20/07/2019
773 |tNông thôn ngày nay

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào