Bài trích
ĐC. 0(92)
Trưởng ban công tác mặt trận hết lòng vì việc chung /
DDC ĐC. 0(92)
Tác giả CN LƯU NHUNG
Nhan đề Trưởng ban công tác mặt trận hết lòng vì việc chung / LƯU NHUNG
Mô tả vật lý Tr. 1
Tóm tắt 20 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ, nay kiêm nhiệm Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Hoa Phú, xã Bình Dương (Vĩnh Tường), ông Lê Thế Thọ đã góp phần không nhỏ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Để hoàn thành tốt công việc được giao, ông Thọ luôn tâm niệm: “Điều quan trọng, cốt yếu nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, cán bộ làm công tác mặt trận phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm trong thực hiện các phong trào, hoạt động, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, có như vậy, việc tuyên truyền, vận động mới hiệu quả, nhân dân mới tin tưởng và làm theo”. Mọi công việc dù lớn hay nhỏ, bất kể trời nắng hay mưa, ông Thọ cũng không ngại khó, xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Chia sẻ về những đóng góp của Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Hoa Phú, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Dương cho biết: “Với sự tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng vì nhân dân của ông Thọ, nhiều năm liền,Chi bộ thôn Hoa Phú đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Ban Công tác mặt trận thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quan trọng hơn là khối đại đoàn kết toàn dân ở thôn ngày càng được củng cố; người dân tích cực tham gia mọi phong trào do MTTQ và địa phương phát động, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.
Nguồn trích Vĩnh Phúc- Số: 4858 Ngày: 22/07/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157240
00222
0042D43E175-528B-4925-B886-E227DEEFA3EA
005201907241511
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190724151303|bbinhtv|y20190722143640|zthanhhuyen
082|aĐC. 0(92)
100 |aLƯU NHUNG
245 |aTrưởng ban công tác mặt trận hết lòng vì việc chung / |cLƯU NHUNG
300 |aTr. 1
520 |a20 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ, nay kiêm nhiệm Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Hoa Phú, xã Bình Dương (Vĩnh Tường), ông Lê Thế Thọ đã góp phần không nhỏ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Để hoàn thành tốt công việc được giao, ông Thọ luôn tâm niệm: “Điều quan trọng, cốt yếu nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, cán bộ làm công tác mặt trận phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm trong thực hiện các phong trào, hoạt động, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, có như vậy, việc tuyên truyền, vận động mới hiệu quả, nhân dân mới tin tưởng và làm theo”. Mọi công việc dù lớn hay nhỏ, bất kể trời nắng hay mưa, ông Thọ cũng không ngại khó, xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Chia sẻ về những đóng góp của Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Hoa Phú, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Dương cho biết: “Với sự tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng vì nhân dân của ông Thọ, nhiều năm liền,Chi bộ thôn Hoa Phú đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Ban Công tác mặt trận thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quan trọng hơn là khối đại đoàn kết toàn dân ở thôn ngày càng được củng cố; người dân tích cực tham gia mọi phong trào do MTTQ và địa phương phát động, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.
773 |tVĩnh Phúc|i4858|d22/07/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào