Sách
ĐC. 92 TH. 550. M
Thư mục chuyên đề :
DDC ĐC. 92
Tác giả CN Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc
Nhan đề Thư mục chuyên đề : "Tìm hiểu chiến thắng Điện Biên Phủ"
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Thư viện Vĩnh Phúc xb, 2019
Mô tả vật lý 70tr. ; 27cm
Tóm tắt Tập hợp những bài báo được đăng tải trên các báo chí trung ương và địa phương dưới dạng toàn văn có nội dung về Điện Biên Phủ. Thư mục được chia thành 3 phần: Phần I - Nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bài học kinh nghiệm; Phần II - Ký ức chiến sĩ Điện Biên - Những tấm gương sáng chiến sĩ Điện Biên Phủ; Phần III: Các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại từng phần có bảng trang theo tên tư liệu sắp xếp theo thứ tự ABC và số trang tư liệu giúp độc giả dễ dàng tra tìm được tư liệu mình mong muốn.
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Điện Biên Phủ
Từ khóa tự do Thư mục chuyên đề
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157339
00211
004E7CF0B1D-5765-474E-836A-701751D671D5
005201908260815
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190826081803|bbinhtv|c20190826081713|dbinhtv|y20190826081618|zbinhtv
082 |aĐC. 92|bTH. 550. M
100 |aThư viện tỉnh Vĩnh Phúc
245 |aThư mục chuyên đề : |b"Tìm hiểu chiến thắng Điện Biên Phủ"
260 |aVĩnh Phúc : |bThư viện Vĩnh Phúc xb, |c2019
300 |a70tr. ; |c27cm
520 |aTập hợp những bài báo được đăng tải trên các báo chí trung ương và địa phương dưới dạng toàn văn có nội dung về Điện Biên Phủ. Thư mục được chia thành 3 phần: Phần I - Nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bài học kinh nghiệm; Phần II - Ký ức chiến sĩ Điện Biên - Những tấm gương sáng chiến sĩ Điện Biên Phủ; Phần III: Các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại từng phần có bảng trang theo tên tư liệu sắp xếp theo thứ tự ABC và số trang tư liệu giúp độc giả dễ dàng tra tìm được tư liệu mình mong muốn.
653 |aLịch sử
653 |aĐiện Biên Phủ
653 |aThư mục chuyên đề
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào