Sách
Vấn đề phụ nữ ở nước ta /
Tác giả CN Phan Bội Châu
Nhan đề Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Phan Bội Châu; Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển chọn
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ, 2018
Mô tả vật lý 743tr. ; 21cm
Tóm tắt Tập hợp các sáng tác, tác phẩm của Phan Bội Châu phản ánh tư tưởng của ông về vấn đề phụ nữ và nữ quyền ở nước ta, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong cải cách và đấu tranh dân tộc
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Phụ nữ
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(8): 103067393-400
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157457
00211
00497DAC758-D51C-4D39-97E5-C7BCAD306EE2
005201910011527
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001153101|zchulonghien
100 |aPhan Bội Châu
245 |aVấn đề phụ nữ ở nước ta / |cPhan Bội Châu; Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển chọn
260 |aH. : |bPhụ nữ, |c2018
300 |a743tr. ; |c21cm
520 |aTập hợp các sáng tác, tác phẩm của Phan Bội Châu phản ánh tư tưởng của ông về vấn đề phụ nữ và nữ quyền ở nước ta, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong cải cách và đấu tranh dân tộc
651 |aViệt Nam
653 |aPhụ nữ
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(8): 103067393-400
890|a8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067393 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067394 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067395 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067396 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067397 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067398 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
7 103067399 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 7
8 103067400 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào