Sách
Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước/ Ngô Xuân Viện
Tác giả CN Ngô Xuân Viện
Nhan đề Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước/ Ngô Xuân Viện
Nhan đề Ngô Xuân Viện
Thông tin xuất bản H. : Thể dục thể thao, 2018
Mô tả vật lý 280tr. ; 19cm
Tóm tắt Giới thiệu phương pháp và bài tập cơ bản, cần thiết nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật các kiểu bơi thể thao. Giới thiệu những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết trong phòng chống tai nạn đuối nước, phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu.
Tên vùng địa lý Bơi
Từ khóa tự do Phòng tránh
Từ khóa tự do Đuối nước
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(17): 103067407-23
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157459
00211
0046440FBDE-AE1C-4C6D-8CC1-0DB50A7E90ED
005201910011531
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001153449|zchulonghien
100 |aNgô Xuân Viện
245 |aPhương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước/ Ngô Xuân Viện
245|cNgô Xuân Viện
260 |aH. : |bThể dục thể thao, |c2018
300 |a280tr. ; |c19cm
520 |aGiới thiệu phương pháp và bài tập cơ bản, cần thiết nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật các kiểu bơi thể thao. Giới thiệu những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết trong phòng chống tai nạn đuối nước, phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu.
651 |aBơi
653 |aPhòng tránh
653 |aĐuối nước
653 |aKỹ thuật
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(17): 103067407-23
890|a17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067407 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067408 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067409 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067410 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067411 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067412 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
7 103067413 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 7
8 103067414 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 8
9 103067415 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 9
10 103067416 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào