Sách
Cẩm nanghướng dẫn phòng tránh đuối nước dành cho cha mẹ, trẻ em và các chính sách pháp luật liên quan
Nhan đề Cẩm nanghướng dẫn phòng tránh đuối nước dành cho cha mẹ, trẻ em và các chính sách pháp luật liên quan
Thông tin xuất bản H : Lao động Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 160tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Đuối nước
Từ khóa tự do Phòng chống
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(4): 103067429-32
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157461
00211
004ACC40BF6-AE1E-4BB3-B118-7B6FBA45D000
005201910011540
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001154316|zchulonghien
245 |aCẩm nanghướng dẫn phòng tránh đuối nước dành cho cha mẹ, trẻ em và các chính sách pháp luật liên quan
260 |aH : |bLao động Xã hội, |c2018
300 |a160tr. ; |c21cm
653 |aCẩm nang
653 |aĐuối nước
653 |aPhòng chống
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(4): 103067429-32
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067429 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067430 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067431 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067432 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào