Sách
Sổ tay pháp luật về thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Nhan đề Sổ tay pháp luật về thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Thông tin xuất bản H. : Lao động Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 120tr. ; 21cm
Tóm tắt Đánh giá tổng quan chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Hỏi đáp về chính sách ưu đãi người có công và văn bản pháp luật về người có công
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Người có công
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(4): 103067433-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157462
00211
004D0AD03F3-9742-42D6-BD47-DDF514F2DD82
005201910011542
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001154518|zchulonghien
245 |aSổ tay pháp luật về thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
260 |aH. : |bLao động Xã hội, |c2018
300 |a120tr. ; |c21cm
520 |aĐánh giá tổng quan chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Hỏi đáp về chính sách ưu đãi người có công và văn bản pháp luật về người có công
651 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aSổ tay
653 |aChính sách
653 |aNgười có công
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(4): 103067433-6
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067433 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067434 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067435 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067436 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào