Sách
Hỏi - Đáp chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho đồng bào thiểu số, miền núi, hải đảo
Nhan đề Hỏi - Đáp chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho đồng bào thiểu số, miền núi, hải đảo
Thông tin xuất bản H. : Lao động Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 119tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày nội dung cơ bản về chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho người học là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và tìm hiểu chung về luật giáo dục nghề nghiệp
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục nghề
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Đảo
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(4): 103067437-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157463
00211
00400D672B6-CDB7-4834-875A-2EFCB3658563
005201910011543
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001154654|zchulonghien
245 |aHỏi - Đáp chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho đồng bào thiểu số, miền núi, hải đảo
260 |aH. : |bLao động Xã hội, |c2018
300 |a119tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày nội dung cơ bản về chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho người học là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và tìm hiểu chung về luật giáo dục nghề nghiệp
651 |aViệt Nam
653 |aGiáo dục nghề
653 |aPháp luật
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aChính sách
653 |aĐảo
654 |aMiền núi
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(4): 103067437-40
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067437 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067438 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067439 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067440 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào