Sách
Những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Nhan đề Những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 238tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp những vấn đề về lý luận nhà nước và pháp luật và việc thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay,...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Lý luận
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(7): 103067441-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157464
00211
004DB033DB7-5F37-4CFF-99EF-C689B76085F2
005201910011545
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001154824|zchulonghien
245 |aNhững vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a238tr. ; |c21cm
520 |aCuốn sách cung cấp những vấn đề về lý luận nhà nước và pháp luật và việc thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay,...
651 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLý luận
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(7): 103067441-7
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067441 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067442 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067443 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067444 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067445 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067446 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
7 103067447 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào