Sách
Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh (Xuân hè 1968) :
Tác giả CN Trần Hữu Huy
Nhan đề Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh (Xuân hè 1968) : Sách chuyên khảo / Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 228tr. ; 21cm
Tóm tắt Bối cảnh lịch sử, chủ trương và quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương trên Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh trong xuân hè 1968. Diễn biến, kết quả cuộc đấu tranh của quân dân Việt Nam cũng như ý nghĩa thắng lợi, một số bài học lịch sử, khẳng định tầm vóc và vị thế của chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Mặt trận Đường 9 Khe Sanh
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(7): 103067454-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157465
00211
004EF0BCCED-4526-46DC-99FC-173B96515439
005201910011551
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001155455|zchulonghien
100 |aTrần Hữu Huy
245 |aMặt trận Đường 9 - Khe Sanh (Xuân hè 1968) : |bSách chuyên khảo / |cTrần Hữu Huy
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2018
300 |a228tr. ; |c21cm
520 |aBối cảnh lịch sử, chủ trương và quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương trên Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh trong xuân hè 1968. Diễn biến, kết quả cuộc đấu tranh của quân dân Việt Nam cũng như ý nghĩa thắng lợi, một số bài học lịch sử, khẳng định tầm vóc và vị thế của chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh
651 |aViệt Nam
653 |aSách chuyên khảo
653 |aMặt trận Đường 9 Khe Sanh
653 |aKháng chiến chống Mỹ
653 |aLịch sử
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(7): 103067454-60
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067454 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067455 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067456 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067457 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067458 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067459 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
7 103067460 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào