Sách
Đoàn chuyên gia quân sự 478 thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia (1978-1988) /
Tác giả CN Chu Văn Lộc
Nhan đề Đoàn chuyên gia quân sự 478 thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia (1978-1988) / Chu Văn Lộc
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 200tr. ; 21cm
Tóm tắt Đoàn chuyên gia quân sự 478 giúp cách mạng Cămpuchia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ cơ sở và thực hiện toote 3 mục tiêu....
Từ khóa tự do Chuyên gia quân sự 478
Từ khóa tự do Nghĩa vụ
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Quân sự
Từ khóa tự do Quốc tế
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(7): 103067461-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157466
00211
004341A79CD-2D71-405B-9110-8A76260BC4E5
005201910011553
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001155606|zchulonghien
100 |aChu Văn Lộc
245 |aĐoàn chuyên gia quân sự 478 thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia (1978-1988) / |cChu Văn Lộc
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2018
300 |a200tr. ; |c21cm
520 |aĐoàn chuyên gia quân sự 478 giúp cách mạng Cămpuchia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ cơ sở và thực hiện toote 3 mục tiêu....
653 |aChuyên gia quân sự 478
653 |aNghĩa vụ
653 |aLịch sử
653 |aQuân sự
653 |aQuốc tế
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(7): 103067461-7
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067461 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067462 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067463 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067464 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067465 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067466 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
7 103067467 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào