Sách
Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống /
Tác giả CN Nguyễn Khắc Xương
Nhan đề Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / Nguyễn Khắc Xương
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 420tr. ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách đề cập đến Titan và hợp kim titan, Magie và hợp kim magie, phương pháp công nghệ và vật liệu kim loại nhẹ mới,...
Từ khóa tự do Hợp kim nhẹ
Từ khóa tự do Vật liệu nhẹ
Từ khóa tự do Kim loại
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(7): 103067468-74
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157467
00211
004B9E4DFB5-6F20-46ED-890B-C2E4127F456A
005201910011554
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001155747|zchulonghien
100 |aNguyễn Khắc Xương
245 |aKim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / |cNguyễn Khắc Xương
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a420tr. ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách đề cập đến Titan và hợp kim titan, Magie và hợp kim magie, phương pháp công nghệ và vật liệu kim loại nhẹ mới,...
653 |aHợp kim nhẹ
653 |aVật liệu nhẹ
653 |aKim loại
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(7): 103067468-74
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067468 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067469 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067470 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067471 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067472 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067473 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
7 103067474 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào