Sách
Bình dị mà sâu sắc lạ thường một lời căn dặn /
Tác giả CN Đinh Xuân Dũng
Nhan đề Bình dị mà sâu sắc lạ thường một lời căn dặn / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Bá Dương, Bùi Quang Cường...
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 432tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nhà giáo, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo trong và ngoài quân đội viết về những cảm nhận sâu sắc, tự hào trong học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy không chỉ đối với lĩnh vực xuất bản, mà còn được vận dụng ở nhiều lĩnh vực khác
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Xuất bản
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(7): 103067475-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157468
00211
0045AFB2EF5-7C56-4989-A362-B44E316B3929
005201910011555
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001155905|zchulonghien
100 |aĐinh Xuân Dũng
245 |aBình dị mà sâu sắc lạ thường một lời căn dặn / |cĐinh Xuân Dũng, Nguyễn Bá Dương, Bùi Quang Cường...
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2018
300 |a432tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nhà giáo, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo trong và ngoài quân đội viết về những cảm nhận sâu sắc, tự hào trong học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy không chỉ đối với lĩnh vực xuất bản, mà còn được vận dụng ở nhiều lĩnh vực khác
651 |aViệt Nam
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aXuất bản
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(7): 103067475-81
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067475 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067476 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067477 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067478 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067479 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067480 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
7 103067481 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào