Sách
Tổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương /
Tác giả CN Hoàng Công Dân
Nhan đề Tổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương / Hoàng Công Dân
Thông tin xuất bản H. : Thể dục thể thao, 2018
Mô tả vật lý 256tr. ; 19cm
Tóm tắt Tìm hiểu về lễ hội ở Việt Nam. Giới thiệu một số văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý lễ hội ở nước ta; xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở, nâng cao đời sóng văn hoá tinh thần của nhân dân. Hướng dẫn tổ chức một số trò chơi dân gian vận động và thể thao dân tộc phục vụ lễ hội
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Lễ hội
Từ khóa tự do Địa phương
Từ khóa tự do Thi đấu
Từ khóa tự do Thể thao
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(17): 103067482-98
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157469
00211
0043B7DCFFB-EC85-413A-848E-FFA5ACFFB537
005201910011557
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001160050|zchulonghien
100 |aHoàng Công Dân
245 |aTổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương / |cHoàng Công Dân
260 |aH. : |bThể dục thể thao, |c2018
300 |a256tr. ; |c19cm
520 |aTìm hiểu về lễ hội ở Việt Nam. Giới thiệu một số văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý lễ hội ở nước ta; xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở, nâng cao đời sóng văn hoá tinh thần của nhân dân. Hướng dẫn tổ chức một số trò chơi dân gian vận động và thể thao dân tộc phục vụ lễ hội
651 |aViệt Nam
653 |aTổ chức
653 |aLễ hội
653 |aĐịa phương
653 |aThi đấu
653 |aThể thao
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(17): 103067482-98
890|a17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067482 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067483 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067484 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067485 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067486 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067487 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
7 103067488 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 7
8 103067489 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 8
9 103067490 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 9
10 103067491 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào