Sách
Về thơ chữ Nôm của Hồ Xuân Hương /
Tác giả CN Đào Thái Tôn
Nhan đề Về thơ chữ Nôm của Hồ Xuân Hương / Đào Thái Tôn
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ, 2015
Mô tả vật lý 415tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Hồ Xuân Hương
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Chữ nôm
Từ khóa tự do Văn học
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(4): 103067258-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157477
00211
004C32D242A-4B7B-4C64-A076-82573C7B593F
005201910041600
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20191004160421|zchulonghien
100 |aĐào Thái Tôn
245 |aVề thơ chữ Nôm của Hồ Xuân Hương / |cĐào Thái Tôn
260 |aH. : |bPhụ nữ, |c2015
300 |a415tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aHồ Xuân Hương
653 |aThơ
653 |aChữ nôm
653 |aVăn học
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(4): 103067258-61
890|b0|c0|d0|a4

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào