Sách
649 CH.
Chia sẻ kinh nghiệm làm cha :
DDC 649
Tác giả CN Blase, John
Nhan đề Chia sẻ kinh nghiệm làm cha : Món quà ý nghĩa dành cho các ông bố / John Blase; Thế Anh dịch
Thông tin xuất bản Thanh Hóa : NXB.Thanh Hóa, 2017
Mô tả vật lý 190tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Cha
Từ khóa tự do Con
Từ khóa tự do Mẹ
Từ khóa tự do Nuôi dạy con
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157478
00211
004447042B8-DA54-471F-B0B2-095885AE2BCE
005201910041606
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c68000
039|y20191004161021|zchulonghien
082 |a649|bCH.
100 |aBlase, John
245 |aChia sẻ kinh nghiệm làm cha : |bMón quà ý nghĩa dành cho các ông bố / |cJohn Blase; Thế Anh dịch
260 |aThanh Hóa : |bNXB.Thanh Hóa, |c2017
300 |a190tr. ; |c21cm
653 |aCha
653 |aCon
653 |aMẹ
653 |aNuôi dạy con
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào