Sách
895.9223 B.521.S
búp sen xanh /
DDC 895.9223
Tác giả CN sơn tùng
Nhan đề búp sen xanh / sơn tùng
Thông tin xuất bản h : kim đồng, 2019
Mô tả vật lý 362tr. ; 21cm
Từ khóa tự do sen xanh
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158065
00211
004B0D56174-5E56-4EFC-A79C-5D5BFA902AB6
005201911051504
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c72000
039|y20191105150816|zanhngoc
082 |a895.9223|bB.521.S
100 |asơn tùng
245 |abúp sen xanh / |csơn tùng
260 |ah : |bkim đồng, |c2019
300 |a362tr. ; |c21cm
653 |asen xanh
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào