Sách
6584 T.550.T
Từ tốt đến vĩ đại /
DDC 6584
Tác giả CN Jim Collins
Nhan đề Từ tốt đến vĩ đại / Jim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Thông tin xuất bản h : trẻ, 2018
Mô tả vật lý 441tr. ; 21cm
Từ khóa tự do thay đổi nhận thức
Từ khóa tự do lãnh đạo
Địa chỉ VPLKho lưu động(5): 204004291-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158066
00211
00486E0153F-0619-4033-8D64-618671E3EEAB
005201912181452
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c115000
039|a20191218145648|bchulonghien|y20191105151021|zanhngoc
082 |a6584|bT.550.T
100 |aJim Collins
245 |aTừ tốt đến vĩ đại / |cJim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
260 |ah : |btrẻ, |c2018
300 |a441tr. ; |c21cm
653 |athay đổi nhận thức
653 |alãnh đạo
852|aVPL|bKho lưu động|j(5): 204004291-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 204004291 Kho lưu động 6584 T.550.T Sách tiếng Việt 1
2 204004292 Kho lưu động 6584 T.550.T Sách tiếng Việt 2
3 204004293 Kho lưu động 6584 T.550.T Sách tiếng Việt 3
4 204004294 Kho lưu động 6584 T.550.T Sách tiếng Việt 4
5 204004295 Kho lưu động 6584 T.550.T Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào