Sách
6584 T.550.T
từ tốt đến vĩ đại /
DDC 6584
Tác giả CN jim collins
Nhan đề từ tốt đến vĩ đại / jim collins
Thông tin xuất bản h : trẻ, 2018
Mô tả vật lý 441tr. ; 21cm
Từ khóa tự do tốt
Từ khóa tự do vĩ đại
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158066
00211
00486E0153F-0619-4033-8D64-618671E3EEAB
005201911051506
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c115000
039|y20191105151021|zanhngoc
082 |a6584|bT.550.T
100 |ajim collins
245 |atừ tốt đến vĩ đại / |cjim collins
260 |ah : |btrẻ, |c2018
300 |a441tr. ; |c21cm
653 |atốt
653 |avĩ đại
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào