Sách
398.6 C.400.V
có vòi không phải con voi
DDC 398.6
Nhan đề có vòi không phải con voi
Thông tin xuất bản h : hội nhà văn, 2015
Mô tả vật lý tr. ; 19cm
Từ khóa tự do không phải
Từ khóa tự do con voi
Từ khóa tự do vòi
Địa chỉ VPLKho lưu động(5): 204004321-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158067
00211
0040A01C192-73DB-4EA5-9A96-2900EC9FD6B6
005201911051509
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c34000
039|y20191105151309|zanhngoc
082 |a398.6|bC.400.V
245 |acó vòi không phải con voi
260 |ah : |bhội nhà văn, |c2015
300 |atr. ; |c19cm
653 |akhông phải
653 |a con voi
653 |avòi
852|aVPL|bKho lưu động|j(5): 204004321-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 204004321 Kho lưu động 398.6 C.400.V Sách tiếng Việt 1
2 204004322 Kho lưu động 398.6 C.400.V Sách tiếng Việt 2
3 204004323 Kho lưu động 398.6 C.400.V Sách tiếng Việt 3
4 204004324 Kho lưu động 398.6 C.400.V Sách tiếng Việt 4
5 204004325 Kho lưu động 398.6 C.400.V Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào