Sách
507.2 NGH.305.C
nghiên cứu khoa học là gì /
DDC 507.2
Tác giả CN perre joliot
Nhan đề nghiên cứu khoa học là gì / perre joliot
Thông tin xuất bản h : kim đồng, 2019
Mô tả vật lý 62tr. ; 24cm
Từ khóa tự do khoa học
Từ khóa tự do nghiên cứu
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158069
00211
0043B3DE391-57CD-4F3B-A8EB-52D6274A8139
005201911051513
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|y20191105151652|zanhngoc
082 |a507.2|bNGH.305.C
100 |aperre joliot
245 |anghiên cứu khoa học là gì / |cperre joliot
260 |ah : |bkim đồng, |c2019
300 |a62tr. ; |c24cm
653 |akhoa học
653 |anghiên cứu
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào