Sách
813 TR.527.NG
truyện ngắn 0. henry /
DDC 813
Tác giả CN henry. o
Nhan đề truyện ngắn 0. henry / henry. o
Thông tin xuất bản h : văn học, 2012
Mô tả vật lý 362tr. ; 21cm
Từ khóa tự do henry
Từ khóa tự do truyện ngắn
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158070
00211
004510D9F82-FB8F-40EB-B670-75750AB947F7
005201911051515
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|y20191105151911|zanhngoc
082 |a813|bTR.527.NG
100 |ahenry. o
245 |atruyện ngắn 0. henry / |chenry. o
260 |ah : |bvăn học, |c2012
300 |a362tr. ; |c21cm
653 |ahenry
653 |atruyện ngắn
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào