Sách
813 C.455.CH
Công chúa Băng Tuyết /
DDC 813
Nhan đề Công chúa Băng Tuyết / Tranh và lời: Nhóm tác giả và họa sĩ Disney; Nguyễn Kim Diệu dịch
Thông tin xuất bản H : Kim Đồng, 2018
Mô tả vật lý 116tr. ; 24cm
Tên vùng địa lý Mỹ
Từ khóa tự do Truyện tranh
Từ khóa tự do Sách thiếu nhi
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158325
00211
004CE70E447-14AC-49BC-9BFD-7D020AF671C2
005201911211429
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c70000
039|a20191121143401|bchulonghien|y20191121143108|zchulonghien
082 |a813|bC.455.CH
245 |aCông chúa Băng Tuyết / |cTranh và lời: Nhóm tác giả và họa sĩ Disney; Nguyễn Kim Diệu dịch
260 |aH : |bKim Đồng, |c2018
300 |a116tr. ; |c24cm
651 |aMỹ
653 |aTruyện tranh
653 |aSách thiếu nhi
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào