Sách
158.1 TH.411.N
Thoát nạn trong gang tấc: trong nhà 1. T1
DDC 158.1
Nhan đề Thoát nạn trong gang tấc: trong nhà 1. T1
Thông tin xuất bản H : Dân trí, 2017
Mô tả vật lý 131tr. ; 20cm
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ VPLKho lưu động(5): 204003591-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158341
00211
0048F895C3F-7843-4800-BC95-C3AC50795B6E
005201911211535
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c49000
039|a20191121153929|bchulonghien|y20191121153852|zchulonghien
082 |a158.1|bTH.411.N
245 |aThoát nạn trong gang tấc: trong nhà 1. T1
260 |aH : |bDân trí, |c2017
300 |a131tr. ; |c20cm
653 |aKỹ năng sống
653 |aTrẻ em
852|aVPL|bKho lưu động|j(5): 204003591-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 204003591 Kho lưu động 158.1 TH.411.N Sách tiếng Việt 1
2 204003592 Kho lưu động 158.1 TH.411.N Sách tiếng Việt 2
3 204003593 Kho lưu động 158.1 TH.411.N Sách tiếng Việt 3
4 204003594 Kho lưu động 158.1 TH.411.N Sách tiếng Việt 4
5 204003595 Kho lưu động 158.1 TH.411.N Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào