Sách
6121 KH.104.PH
tìm hiểu hệ tuần hoàn
DDC 6121
Nhan đề tìm hiểu hệ tuần hoàn
Thông tin xuất bản h : thế giới, 2017
Mô tả vật lý 174tr. ; 24cm
Từ khóa tự do hệ tuần hoàn
Từ khóa tự do tìm hiểu
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158451
00211
0043D9A88E3-9569-40BC-B8E8-33630DD677EB
005201912121552
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|y20191212155723|zanhngoc
082 |a6121|bKH.104.PH
245 |atìm hiểu hệ tuần hoàn
260 |ah : |bthế giới, |c2017
300 |a174tr. ; |c24cm
653 |a hệ tuần hoàn
653 |atìm hiểu
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào