Sách
895.92232 CH.300.PH
nam cao chí phèo
DDC 895.92232
Nhan đề nam cao chí phèo
Thông tin xuất bản h : kim đồng, 2018
Mô tả vật lý 218tr. ; 22cm
Từ khóa tự do chí phèo
Từ khóa tự do nam cao
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158452
00211
00448F863A1-27AE-41EE-9427-B568E0AD261D
005201912121556
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c59000
039|y20191212160111|zanhngoc
082 |a895.92232|bCH.300.PH
245 |anam cao chí phèo
260 |ah : |bkim đồng, |c2018
300 |a218tr. ; |c22cm
653 |achí phèo
653 |anam cao
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào