Sách
362.76 C.120.N
Cẩm nang công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng ngừa xâm hại tình dục ở trẻ em
DDC 362.76
Nhan đề Cẩm nang công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng ngừa xâm hại tình dục ở trẻ em
Thông tin xuất bản H. : Lao động - xã hội, 2019
Mô tả vật lý 119tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Xâm hại tình dục
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Phòng chống
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002815
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003937
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158698
00211
004CBB2E91C-4778-4F45-BBAD-68E0F25FA271
005201912261524
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20191226152825|zlethietmay
082 |a362.76|bC.120.N
245 |aCẩm nang công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng ngừa xâm hại tình dục ở trẻ em
260 |aH. : |bLao động - xã hội, |c2019
300 |a119tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aCẩm nang
653 |aXâm hại tình dục
653 |aTrẻ em
653 |aPhòng chống
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002815
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003937
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002815 Kho Đọc tầng 2 362.76 C.120.N Sách tiếng Việt 1
2 202003937 Kho Mượn tầng 2 362.76 C.120.N Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào