Sách
959.704 S.450.T
Sổ tay bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh /
DDC 959.704
Tác giả CN Hà Lam Danh
Nhan đề Sổ tay bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hà Lam Danh
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 247tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Bút danh
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002820
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003946-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158700
00211
004F0494AA0-E8CD-4576-8A50-93D0E410C5AC
005201912261543
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191226154717|blethietmay|y20191226154205|zlethietmay
082 |a959.704|bS.450.T
100 |aHà Lam Danh
245 |aSổ tay bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cHà Lam Danh
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a247tr. ; |c21cm
653 |aHồ Chí Minh
653 |aSổ tay
653 |aBút danh
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002820
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003946-7
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002820 Kho Đọc tầng 2 959.704 S.450.T Sách tiếng Việt 1
2 202003946 Kho Mượn tầng 2 959.704 S.450.T Sách tiếng Việt 2
3 202003947 Kho Mượn tầng 2 959.704 S.450.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào