Sách
646.7 GI.108.D
Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày /
DDC 646.7
Tác giả CN Phương Dung
Nhan đề Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày / Phương Dung
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 246tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Thanh niên
Từ khóa tự do Sinh viên
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002819
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003944-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158703
00211
004CB062F6F-3061-4A1F-9684-12F7CF4B279A
005201912261550
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191226155420|zlethietmay
082 |a646.7|bGI.108.D
100 |aPhương Dung
245 |aGiáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày / |cPhương Dung
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a246tr. ; |c21cm
653 |aKỹ năng sống
653 |aThanh niên
653 |aSinh viên
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002819
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003944-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002819 Kho Đọc tầng 2 646.7 GI.108.D Sách tiếng Việt 1
2 202003944 Kho Mượn tầng 2 646.7 GI.108.D Sách tiếng Việt 2
3 202003945 Kho Mượn tầng 2 646.7 GI.108.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào