Sách
370.1 H.419.T
Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập - Xu thế phát triển tất yếu /
DDC 370.1
Tác giả CN Phạm Tất Dong
Nhan đề Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập - Xu thế phát triển tất yếu / Phạm Tất Dong
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 206tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề cơ bản về xã hội học tập, thành phố học tập, công dân học tập, xây dựng mô hình công dân học tập, trường đại học với giáo dục người lớn, giáo dục khởi nghiệp, công nghiệp 4.0 và vấn đề giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tố bảo đảm sự phát triển xã hội nhanh và bền vững, văn hoá và con người, vị thế nhà giáo trong tiến trình đổi mới giáo dục
Từ khóa tự do Xã hội học tập
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002822
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003950-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158705
00211
004CDD386D9-71C1-4027-B382-B8C6668178DD
005201912261558
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20191226160302|zlethietmay
082 |a370.1|bH.419.T
100 |aPhạm Tất Dong
245 |aHọc tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập - Xu thế phát triển tất yếu / |cPhạm Tất Dong
260 |aH. : |bDân trí, |c2019
300 |a206tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày một số vấn đề cơ bản về xã hội học tập, thành phố học tập, công dân học tập, xây dựng mô hình công dân học tập, trường đại học với giáo dục người lớn, giáo dục khởi nghiệp, công nghiệp 4.0 và vấn đề giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tố bảo đảm sự phát triển xã hội nhanh và bền vững, văn hoá và con người, vị thế nhà giáo trong tiến trình đổi mới giáo dục
653 |aXã hội học tập
653 |aGiáo dục
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002822
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003950-1
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002822 Kho Đọc tầng 2 370.1 H.419.T Sách tiếng Việt 1
2 202003950 Kho Mượn tầng 2 370.1 H.419.T Sách tiếng Việt 2
3 202003951 Kho Mượn tầng 2 370.1 H.419.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào