Sách
959.760099 NH.556.A
Những anh hùng Tây Nguyên từ huyền thoại đến hiện đại /
DDC 959.760099
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Thanh
Nhan đề Những anh hùng Tây Nguyên từ huyền thoại đến hiện đại / Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thanh Tùng
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 250tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Tây Nguyên
Từ khóa tự do Nhân vật lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002823
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003952
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158706
00211
0048141D543-BB3E-4443-885A-4D41FE996807
005201912261604
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20191226160813|zlethietmay
082 |a959.760099|bNH.556.A
100 |aNguyễn Ngọc Thanh
245 |aNhững anh hùng Tây Nguyên từ huyền thoại đến hiện đại / |cNguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thanh Tùng
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a250tr. ; |c21cm
651 |aTây Nguyên
653 |aNhân vật lịch sử
653 |aLịch sử
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002823
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003952
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002823 Kho Đọc tầng 2 959.760099 NH.556.A Sách tiếng Việt 1
2 202003952 Kho Mượn tầng 2 959.760099 NH.556.A Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào