Sách
337.5970596 NH.556.A
Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia - Thực trạng và triển vọng /
DDC 337.5970596
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thiên
Nhan đề Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia - Thực trạng và triển vọng / Nguyễn Xuân Thiên; Bùi Hồng Cường, Vũ Việt Anh
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 244tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Tên vùng địa lý Campuchia
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quan hệ ngoại giao
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002824
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003953
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158707
00211
0040B668B67-CBBA-4B37-B451-8E820F56E1C4
005201912261609
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20191226161349|zlethietmay
082 |a337.5970596|bNH.556.A
100 |aNguyễn Xuân Thiên
245 |aQuan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia - Thực trạng và triển vọng / |cNguyễn Xuân Thiên; Bùi Hồng Cường, Vũ Việt Anh
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a244tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
651|aCampuchia
653 |aKinh tế
653 |aQuan hệ ngoại giao
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002824
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003953
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002824 Kho Đọc tầng 2 337.5970596 NH.556.A Sách tiếng Việt 1
2 202003953 Kho Mượn tầng 2 337.5970596 QU.105.H Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào