Sách
338.45971 PH.110.TR
Phát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc /
DDC 338.45971
Nhan đề Phát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc / Mai Hiên, Đào Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 2216tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về phát triển du lịch gắn với giảm nghèo. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Miền núi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002825
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003954
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158708
00211
0041DF6C1B4-951D-4625-B961-DFF5DDCF9592
005201912261614
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191226161906|blethietmay|y20191226161735|zlethietmay
082 |a338.45971|bPH.110.TR
245 |aPhát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc / |cMai Hiên, Đào Minh Ngọc
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a2216tr. ; |c21cm
520|aTrình bày một số vấn đề chung về phát triển du lịch gắn với giảm nghèo. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc
651 |aViệt Nam
653 |aDu lịch
653 |aMiền núi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002825
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003954
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002825 Kho Đọc tầng 2 338.45971 PH.110.TR Sách tiếng Việt 1
2 202003954 Kho Mượn tầng 2 338.45971 PH.110.TR Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào