Sách
959.749 KH.455.GI
Không gian văn hóa Việt Nam - Tiểu vùng Văn hóa xứ Huế /
DDC 959.749
Tác giả CN Hà Nguyễn
Nhan đề Không gian văn hóa Việt Nam - Tiểu vùng Văn hóa xứ Huế / Hà Nguyễn
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Huế
Từ khóa tự do Văn hóa
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002826
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003955
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158711
00211
004ED616215-8506-4AA5-BF65-0E7116E6F399
005201912270930
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20191227093507|zlethietmay
082 |a959.749|bKH.455.GI
100 |aHà Nguyễn
245 |aKhông gian văn hóa Việt Nam - Tiểu vùng Văn hóa xứ Huế / |cHà Nguyễn
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a252tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
653 |aHuế
653 |aVăn hóa
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002826
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003955
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002826 Kho Đọc tầng 2 959.749 KH.455.GI Sách tiếng Việt 1
2 202003955 Kho Mượn tầng 2 959.749 KH.455.GI Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào