Sách
633.8 S.120.NG
Sâm Ngọc linh - Nguồn dược liệu quý và giải pháp giảm nghèo bền vững
DDC 633.8
Nhan đề Sâm Ngọc linh - Nguồn dược liệu quý và giải pháp giảm nghèo bền vững
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 173tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu các chính sách của Nhà nước, địa phương về phát triển qui hoạch cây dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Tuyên truyền 3 giá trị cốt lõi của sâm Ngọc Linh: Giá trị kinh tế, giá trị sức khỏe và giá trị bảo vệ môi trường,...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Sâm Ngọc Linh
Từ khóa tự do Dược liệu
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002827
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003956
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158712
00211
004D8F04FC1-B76E-42D3-87C6-B922064297E0
005201912270937
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20191227094201|zlethietmay
082 |a633.8|bS.120.NG
245 |aSâm Ngọc linh - Nguồn dược liệu quý và giải pháp giảm nghèo bền vững
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a173tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu các chính sách của Nhà nước, địa phương về phát triển qui hoạch cây dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Tuyên truyền 3 giá trị cốt lõi của sâm Ngọc Linh: Giá trị kinh tế, giá trị sức khỏe và giá trị bảo vệ môi trường,...
651 |aViệt Nam
653 |aSâm Ngọc Linh
653 |aDược liệu
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002827
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003956
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002827 Kho Đọc tầng 2 633.8 S.120.NG Sách tiếng Việt 1
2 202003956 Kho Mượn tầng 2 633.8 S.120.NG Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào