Sách
382.0959705195 T.304.N
Tiềm năng xuất khẩu một số mặt hàng vào thị trường Hàn Quốc
DDC 382.0959705195
Nhan đề Tiềm năng xuất khẩu một số mặt hàng vào thị trường Hàn Quốc
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2018
Mô tả vật lý 234tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Hàn Quốc
Từ khóa tự do Hàng hóa
Từ khóa tự do Xuất khẩu
Từ khóa tự do Thị trường
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002829
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003957
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158714
00211
004D0F29F10-4BC6-4B6E-8C13-4BFDBC2E7EBA
005202001020910
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200102091541|blethietmay|y20191230153142|zlethietmay
082 |a382.0959705195|bT.304.N
245 |aTiềm năng xuất khẩu một số mặt hàng vào thị trường Hàn Quốc
260 |aH. : |bCông thương, |c2018
300 |a234tr. ; |c21cm
651 |aHàn Quốc
653 |aHàng hóa
653 |aXuất khẩu
653 |aThị trường
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002829
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003957
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002829 Kho Đọc tầng 2 382.0959705195 T.304.N Sách tiếng Việt 1
2 202003957 Kho Mượn tầng 2 382.0959705195 T.304.N Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào