Sách
363.12597 L.103.X
Lái xe an toàn và bảo vệ môi trường /
DDC 363.12597
Tác giả CN Phạm Gia Nghi
Nhan đề Lái xe an toàn và bảo vệ môi trường / Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2019
Mô tả vật lý 208tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày về loại hình hoạt động lái xe; thao tác cơ bản; hướng dẫn lái xe an toàn; ứng phó các tình huống giao thông; hướng dẫn lái xe bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Lái xe
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do An toàn giao thông
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002848
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003987-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158888
00211
004E67F0C2F-4A31-4F32-A2A3-D6485881FE61
005202002260945
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200226094525|zlethietmay
082 |a363.12597|bL.103.X
100 |aPhạm Gia Nghi
245 |aLái xe an toàn và bảo vệ môi trường / |cPhạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2019
300 |a208tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày về loại hình hoạt động lái xe; thao tác cơ bản; hướng dẫn lái xe an toàn; ứng phó các tình huống giao thông; hướng dẫn lái xe bảo vệ môi trường
653 |aLái xe
653 |aBảo vệ môi trường
653 |aAn toàn giao thông
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002848
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003987-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002848 Kho Đọc tầng 2 363.12597 L.103.X Sách tiếng Việt 1
2 202003987 Kho Mượn tầng 2 363.12597 L.103.X Sách tiếng Việt 2
3 202003988 Kho Mượn tầng 2 363.12597 L.103.X Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào