Sách
691 Đ.107.GI
Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông /
DDC 691
Tác giả CN Phạm Duy Hữu
Nhan đề Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông / Phạm Duy Hữu (ch.b.), Phạm Duy Anh, Nguyễn Thanh Sang
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2019
Mô tả vật lý 283tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày khái quát chung về quản lý chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông vận tải; kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào bê tông xi măng; kiểm soát và đảm bảo chất lượng cho bê tông xi măng; quản lý chất lượng bê tông Asphalt; quản lý chất lượng vật liệu thép
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002850
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003991-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158890
00211
004B2F7ABAE-84B5-4A53-BE19-242E88538EC9
005202002261002
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200226100143|zlethietmay
082 |a691|bĐ.107.GI
100 |aPhạm Duy Hữu
245 |aĐánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông / |cPhạm Duy Hữu (ch.b.), Phạm Duy Anh, Nguyễn Thanh Sang
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2019
300 |a283tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày khái quát chung về quản lý chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông vận tải; kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào bê tông xi măng; kiểm soát và đảm bảo chất lượng cho bê tông xi măng; quản lý chất lượng bê tông Asphalt; quản lý chất lượng vật liệu thép
653 |aVật liệu xây dựng
653 |aChất lượng
653 |aCông trình giao thông
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002850
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003991-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002850 Kho Đọc tầng 2 691 Đ.107.GI Sách tiếng Việt 1
2 202003991 Kho Mượn tầng 2 691 Đ.107.GI Sách tiếng Việt 2
3 202003992 Kho Mượn tầng 2 691 Đ.107.GI Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào