Sách
363.12 K.600.N
Kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hoá giao thông :
DDC 363.12
Nhan đề Kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hoá giao thông : Dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2019
Mô tả vật lý 255tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về giao thông; những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; một số kỹ năng tham gia giao thông; văn hoá giao thông
Từ khóa tự do Sách thanh thiếu niên
Từ khóa tự do An toàn giao thông
Từ khóa tự do Kĩ năng
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002851
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003993-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158891
00211
0041986E61F-FC32-44CB-A68F-27973DA27210
005202002261012
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200226101233|zlethietmay
082 |a363.12|bK.600.N
245 |aKỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hoá giao thông : |bDành cho lứa tuổi thanh thiếu niên
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2019
300 |a255tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày những vấn đề chung về giao thông; những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; một số kỹ năng tham gia giao thông; văn hoá giao thông
653 |aSách thanh thiếu niên
653 |aAn toàn giao thông
653 |aKĩ năng
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002851
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003993-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002851 Kho Đọc tầng 2 363.12 K.600.N Sách tiếng Việt 1
2 202003993 Kho Mượn tầng 2 363.12 K.600.N Sách tiếng Việt 2
3 202003994 Kho Mượn tầng 2 363.12 K.600.N Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào