Sách
343.597 V.115.B
Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nợ công
DDC 343.597
Nhan đề Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nợ công
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 878tr. ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu hệ thống pháp luật liên quan đến vấn đề nợ công: Nghị định của chính phủ về quản lý nợ công, luật quản lý nợ công....
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Nợ công
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002927
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202004121
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158892
00211
004777B8A30-2A06-4D57-A258-A0311DE78053
005202003021043
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200302104401|blethietmay|c20200302103010|dlethietmay|y20200226134757|zhongnhung
082 |a343.597|bV.115.B
245 |aVăn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nợ công
260 |aH. : |bTài chính, |c2019
300 |a878tr. ; |c24cm
520 |aGiới thiệu hệ thống pháp luật liên quan đến vấn đề nợ công: Nghị định của chính phủ về quản lý nợ công, luật quản lý nợ công....
651 |aViệt Nam
653 |aNợ công
653 |aQuản lý
653 |aPháp luật
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002927
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202004121
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002927 Kho Đọc tầng 2 343.597 V.115.B Sách tiếng Việt 1
2 202004121 Kho Mượn tầng 2 343.597 V.115.B Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào