Sách
327.1597 M.452.QU
Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế /
DDC 327.1597
Tác giả CN Vũ Văn Hiền
Nhan đề Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế / Vũ Văn Hiền
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 275tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn của mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Kinh nghiệm xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở một số quốc gia trên thế giới. Thực tiễn xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Quan điểm định hướng và kiến nghị nhằm xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2020
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Từ khóa tự do Tự chủ
Từ khóa tự do Độc lập
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002931
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158893
00211
0047094338F-6831-4E2A-97A7-A518B0B33E91
005202002261421
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200226142045|zhongnhung
082 |a327.1597|bM.452.QU
100 |aVũ Văn Hiền
245 |aMối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế / |cVũ Văn Hiền
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a275tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày cơ sở lý luận, thực tiễn của mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Kinh nghiệm xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở một số quốc gia trên thế giới. Thực tiễn xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Quan điểm định hướng và kiến nghị nhằm xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2020
651 |aViệt Nam
653 |aHội nhập quốc tế
653 |aTự chủ
653 |aĐộc lập
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002931
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002931 Kho Đọc tầng 2 327.1597 M.452.QU Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào