Sách
324.2597075 CH.311.M
90 năm Đảng cộng sản Việt Nam(1930-2020)
DDC 324.2597075
Nhan đề 90 năm Đảng cộng sản Việt Nam(1930-2020)
Nhan đề khác =90 years of the communist party of VietNam
Thông tin xuất bản H. : Thông Tấn, 2019
Mô tả vật lý 398tr. ; 25cm
Tóm tắt Giới thiệu vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến thời kỳ đổi mới
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002935
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158894
00211
00431901618-04D6-47D7-B27E-1CFFCF5B0F6B
005202003021039
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200302103930|blethietmay|y20200226143310|zhongnhung
082 |a324.2597075|bCH.311.M
245 |a90 năm Đảng cộng sản Việt Nam(1930-2020)
246 |a=90 years of the communist party of VietNam
260 |aH. : |bThông Tấn, |c2019
300 |a398tr. ; |c25cm
520 |aGiới thiệu vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến thời kỳ đổi mới
651 |aViệt Nam
653 |aĐảng cộng sản
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002935
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002935 Kho Đọc tầng 2 324.2597075 CH.311.M Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào