Sách
781.62009597 D.121.C
Dân ca người Việt vùng châu thổ Sông Hồng :
DDC 781.62009597
Tác giả CN Lê Văn Toàn
Nhan đề Dân ca người Việt vùng châu thổ Sông Hồng : Cấu trức bài bản / Lê Văn Toàn
Thông tin xuất bản H. Khoa học xã hội, 2019
Mô tả vật lý 940tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Dân ca
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002888
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004067-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158895
00211
004AA6647C1-B4BA-4402-A553-E6FCEB69A3C6
005202002261601
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200226160128|zlethietmay
082 |a781.62009597|bD.121.C
100 |aLê Văn Toàn
245 |aDân ca người Việt vùng châu thổ Sông Hồng : |bCấu trức bài bản / |cLê Văn Toàn
260 |aH. Khoa học xã hội, |c2019
300 |a940tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aDân ca
653 |aVăn hóa dân gian
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002888
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004067-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002888 Kho Đọc tầng 2 781.62009597 D.121.C Sách tiếng Việt 1
2 202004067 Kho Mượn tầng 2 781.62009597 D.121.C Sách tiếng Việt 2
3 202004068 Kho Mượn tầng 2 781.62009597 D.121.C Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào