Sách
158 D.104.Ư
Dám ước mơ :
DDC 158
Tác giả CN Littauer, Florence
Nhan đề Dám ước mơ : Sẽ không có gì xảy ra trên đời nếu trước đó không có một ước mơ / Florence Littauer ; Minh Trâm...
Nhan đề khác Dare to dream
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 238tr. ; 21cm
Tùng thư Hạt giống tâm hồn
Tóm tắt Kể về cuộc đời và sự thành công của một phát thanh viên. Qua đó đưa đến thông điệp và lời khuyên: Muốn thành công thì phải mạnh dạn ước mơ, nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003082
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202004390
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159053
00211
00415CDFD14-3B6D-4C41-94CE-99B8CF0269B4
005202005181518
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|c74000
039|a20200518151952|bhongnhung|y20200518145140|zhongnhung
082 |a158|bD.104.Ư
100 |aLittauer, Florence
245 |aDám ước mơ : |bSẽ không có gì xảy ra trên đời nếu trước đó không có một ước mơ / |cFlorence Littauer ; Minh Trâm...
246 |aDare to dream
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a238tr. ; |c21cm
490 |aHạt giống tâm hồn
520 |aKể về cuộc đời và sự thành công của một phát thanh viên. Qua đó đưa đến thông điệp và lời khuyên: Muốn thành công thì phải mạnh dạn ước mơ, nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aCuộc sống
653 |aBí quyết thành công
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003082
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202004390
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003082 Kho Đọc tầng 2 158 D.104.Ư Sách tiếng Việt 1
2 202004390 Kho Mượn tầng 2 158 D.104.Ư Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:29-10-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào