Sách
327.2092 T.550.D
Tư duy và chia sẻ /
DDC 327.2092
Tác giả CN Tôn Nữ Thị Ninh
Nhan đề Tư duy và chia sẻ / Tôn Nữ Thị Ninh
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 416tr. ; 20cm
Tóm tắt CCuốn sách này sẽ giúp độc giả hình dung rõ nét hơn chân dung của nhà ngoại giao, nhà giáo, nhà hoạt động văn hóa Tôn Nữ Thị Ninh với đầy đủ quá trình sự nghiệp. Những bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, nội dung nói chuyện, giao lưu... được chọn lọc theo các cụm chủ đề: Tản mạn, Việt Nam và thế giới, Xã hội và sắp xếp theo trình tự thời gian.
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Phụ nữ
Từ khóa tự do Nhà ngoại giao
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002999
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004233-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159078
00211
004FDB99FDF-D6FF-427F-A7FC-C525882811E6
005202005200833
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c140000
039|y20200520083512|zlethietmay
082 |a327.2092|bT.550.D
100 |aTôn Nữ Thị Ninh
245 |aTư duy và chia sẻ / |cTôn Nữ Thị Ninh
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb.Trẻ, |c2018
300 |a416tr. ; |c20cm
520 |aCCuốn sách này sẽ giúp độc giả hình dung rõ nét hơn chân dung của nhà ngoại giao, nhà giáo, nhà hoạt động văn hóa Tôn Nữ Thị Ninh với đầy đủ quá trình sự nghiệp. Những bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, nội dung nói chuyện, giao lưu... được chọn lọc theo các cụm chủ đề: Tản mạn, Việt Nam và thế giới, Xã hội và sắp xếp theo trình tự thời gian.
651 |aViệt Nam
653 |aPhụ nữ
653 |aNhà ngoại giao
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002999
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004233-4
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002999 Kho Đọc tầng 2 327.2092 T.550.D Sách tiếng Việt 1
2 202004233 Kho Mượn tầng 2 327.2092 T.550.D Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:21-01-2021
3 202004234 Kho Mượn tầng 2 327.2092 T.550.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào